Przepompownie w ofercie 2023

Przepompownie w ofercie 2023

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ofercie jesiennej polskich dostawców m.in.:

1. przepompownie ścieków ESEPTIC (Z POMPAMI O WIRNIKACH OTWARTYCH ORAZ
SPRZĘGIEM)
2. przepompownie ścieków ESEPTIC (Z POMPAMI O WIRNIKACH KANAŁOWYCH ORAZ
SPRZĘGIEM
3. przepompownie ścieków ESEPTIC  (Z POMPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJĄCYCH
ORAZ SPRZĘGIEM)

Przydomowa przepompownia to zestaw urządzeń, których zadaniem jest przepompować i rozdrobnić ścieki socjalno - bytowe pochodzące z toalet, kuchni, łazienek do takiego stopnia, że będziemy mogli odprowadzić je dalej w systemie kanalizacyjnym i nie będą stanowić one zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Odporna na korozję i wpływ agresywnego środowiska. Lekka konstrukcja i szczelność. Niezwykła wytrzymałość dzięki karbowanej konstrukcji. Możliwość
ulokowania zbiornika w dowolnym miejscu , jednak dedykowanym miejscem instalacji jest trawnik.

PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW AHP


1. Wiadomości ogólne:
Przepompownie ścieków to urządzenia zbiornikowo-tłoczne przeznaczone do transportu ścieków
na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Umożliwiają skanalizowanie
obiektów w znacznym stopniu oddalonych od kolektorów sieci kanalizacyjnej i zlokalizowanych na
znacznym obniżeniu terenu oraz gdy wysoki poziom wód gruntowych nie pozwala na zastosowanie
konwencjonalnych systemów kanalizacyjnych. Eliminują wykonywanie głębokich wykopów pod
kanalizację.

 
2. Zastosowanie:
 w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej
 do transportu ścieków na duże odległości jak i do podnoszenia na wyższy poziom
 niezawodnie tłoczy zanieczyszczenia zawierające ciała włókniste oraz ciała stałe do
określonej w dokumentacji średnicy, jak również wodę ze szlamem i z piaskiem
 obsługuje indywidualne posesje, gospodarstwa rolne, osiedla domków jednorodzinnych,
zakłady przemysłowe, ośrodki wypoczynkowo-wczasowe


3. Budowa:
 pompa zatapialna z wirnikiem o swobodnym przepływie
do ø 50 mm lub z rozdrabniaczem sterowana wyłącznikiem
pływakowym
 zbiornik (pokrywa z polipropylenu + korpus monolit z karbowanego
polietylenu)
 armatura wewnętrzna (wyłącznik alarmowy, zawór zwrotny,
dwuzłączka, zasuwa odcinająca, przyłącze do płukania instalacji,
wspornik i belka wspornikowa pod zasuwę)
 przyłącze tłoczne


4. Zalety:
 niskie koszty instalacyjno-eksploatacyjne
 łatwa instalacja i obsługa
 wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
 bezobsługowa praca
 całkowicie szczelne i nieprzepuszczalne
 nie wymagają stałej konserwacji
 mogą być zastosowane w każdych warunkach gruntowo-wodnych
 umożliwiają wykonanie prac ziemnych w minimalnym zakresie

5. Dane techniczne:
Oferujemy 10 typów przydomowych przepompowni ścieków E-SEPTIC o 2 typoszeregach
charakteryzujących się różną wysokością i objętością zbiornika oraz 5 rozwiązaniach związanych
z wydajnością pompy.

PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

*na zamówienie dostępna jest także wersja ESEPTIC 1,30 m o objętości 0,83 m 3 i ESEPTIC 2,4 m
o objętości 1,96 m 3. Przepompownie dostępne w wersjach o ø1000 mm i ø1200 mm.


Charakterystyka pomp zatapialnych:*na życzenie klienta możliwe są wykonania z innymi parametrami pomp

Rys. 1. Przepompownia Rys. 2. Przekrój przez przepompownię


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko