Jak zamontować naziemną obudowę studni typu Lange lub Eto

Jak zamontować naziemną obudowę studni typu Lange lub Eto

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poradnik montażu
termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej 

typu Lange lub Eto, na podstawie materiałów producenta

Opis produktu

Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej polskiej produkcji jaką opisujemy jako przykład (typy Lange i Eto) stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Zastępuje ona dotychczas stosowane podstawy betonowe. Obudowa wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego co zapewnia jej dużą wytrzymałość przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy. Użyte do produkcji wyrobu komponenty zapewniają pełną ochronę przed działaniem ujemnych temperatur. Dodatkowo ścianki obudowy wypełniono kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej.


Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają zachowanie nienagannej czystości oraz łatwy i szybki dostęp do wnętrza obudowy. Wewnątrz obudowy uzyskuje się bezproblemowy dostęp do elementów instalacji sanitarnej, wodomierza, zasuwy, itd. Obudowa spełnia wszelkie normy stawiane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Posiada ona zwykle atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Właściwości

 • Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy.

 • Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

 • Charakteryzuje się solidną konstrukcją przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi.

 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy.

 • Pełna ochrona termiczna przez ujemnymi temperaturami.

Instalacja obudowy

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac montażowych należy się upewnić czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

 1. Montaż obudowy studni głębiowej należy rozpocząć od wykonania betonowego fundamentu w postaci wylewki. Fundament powinien sięgać poniżej strefy przemarzania gruntu.
  UWAGA: Prace należy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić rury osłonowej studni głębinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzyć z rurą osłonową studni kąt prosty. Minimalne wymiary fundamentu to 1850x1300mm.
  Fundament należy wyposażyć w otwory na rurociąg tłoczny i przewody zasilające. Szalunek do tych otworów można wykonać np. z rur PCV. Odległość osi rury osłonowej studni od osi rury wodociągowej wynosi 645mm. Fundament należy wyposażyć także w cztery aluminiowe uchwyty przeznaczone do przymocowania obudowy do fundamentu. Uchwyty znajdują się w zestawie.
  UWAGA: Montaż obudowy bez fundamentu jest niedopuszczalny. Prowadzić on może do uszkodzenia rury osłonowej studni.

 2. Sprawdzić kąt pomiędzy osią rury osłonowej studni a wylanym fundamentem. Kąt powinien wynosić 90 stopni.

 3. Przystąpić do montażu obudowy na fundamencie. Po ustawieniu obudowy na fundamencie należy wykręcić śruby służące do przenoszenia obudowy. Obudowę przykręcić do aluminiowych uchwytów. Szczelinę pomiędzy obudową, a fundamentem wypełnić masą uszczelniającą na bazie silikonu.

 4. Podłączyć instalację sanitarną i elektryczną.
  UWAGA: Montaż i odłączenie instalacji elektrycznej powinna wykonać osoba do tego uprawniona.

 5. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy zamknąć obudowę na zamek znajdujący się w pokrywie.

Instalacja sanitarna

Obudowa wyposażona jest w armaturę sanitarną o średnicy 80mm. Komponenty armatury sanitarnej:

 • Wodomierz śrubowy MWN 80.

 • Zawór zwrotny ZETKA VAG DN80

 • Przepustnica zaporowa DANFOSS SOCLA SYLAX DN80

 • Kran poboru próbek

 • Manometr

Instalacja sanitarna obudowy zawiera proste odcinki rurociągu potrzebne do montażu wodomierza.

Instalacja elektryczna

Wewnątrz obudowy znajduje się skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego. Pozwala ona na podłączenie przewodu pompy głębinowej z przewodem zasilającym obudowę. Ponadto skrzynka elektryczna wyposażona jest także w wejście dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu o mocy do 0,22W i gniazda serwisowego. Przewód termostatu powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnico prądowym o prądzie upływu 30mA.
Nastawa temperatury na termostacie powinna wynosić 3 stopnie Celsjusza. Wówczas termostat będzie utrzymywać temperaturę w przedziale od 2 do 4 stopni Celsjusza.

Budowa

Opis:
1 - Fundament

2 - Rura osłonowa studni

3 - Rura pompy głębinowej

4 - Podstawa obudowy termoizolacyjnej

5 - Zamek zamykany na klucz

6 - Głowica studni

7 - Podnoszona pokrywa 

8 – Wodomierz

9 - Zawór zwrotny

10 - Manometr

11 - Przepustnica ręczna

12 - Skrzynka elektryczna

13 - Ocieplenie rury wodociągowej

14 - Rura wodociągowa

15 - Punkt stały

16 - Otwory dla kabla zasilającego pompę i kabla termostatu

17 - Kotwy mocujące obudowę do fundamentu


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko