Nodolini Sprinkler: zraszacze do tłumienia pyłu w przemyśle i górnictwie

Nodolini Sprinkler: zraszacze do tłumienia pyłu w przemyśle i górnictwie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nodolini Sprinkler do tłumienia pyłu w przemyśle i górnictwie

Tutaj w Nodolini oferujemy szeroki wybór zraszaczy do tłumienia pyłu w przemyśle i górnictwie. Proszę kliknąć w menu "Do Pobrania-> Katalog" na link do pobrania katalogów zraszaczy, aby zobaczyć naszą ofertę.

Seria Nodolini Rainguns

Stosuje się je z wodą morską w celu tłumienia pyłu w portach i ze ściekami w celu stłumienia zapylenia na hałdach. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu i dostępowi do wiodących produktów do tłumienia pyłu dostępnych na rynku, w tym firmy Nodolini, oferujemy szereg systemów przeciwpyłowych. Firma z dumą przedstawia swoją ofertę urządzeń do tłumienia pyłu specjalnie zaprojektowanych do tłumienia pyłu.

Produkty

Zraszacze do rolnictwa i ochrony przed kurzem.

Tutaj w Nodolini oferujemy szeroki wybór zraszaczy dla rolnictwa. Oferujemy również duży wybór zraszaczy do tłumienia pyłu w przemyśle i górnictwie.

Kontrola pyłu w operacjach wydobywczych

  • Duża trajektoria (kąt natrysku) do zastosowania na dużych nachylonych hałdach.
  • Wysokość strumienia wody może osiągnąć 23,7 metra.
  • Promień rzucania może osiągnąć 55,4 metrów.
  • Trwała konstrukcja wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i brązu.
  • Dostępne na rynkach międzynarodowych specjalnie dla zastosowań górniczych i przemysłowych

 

DLACZEGO KONTROLA ZAPYLENIA JEST WAŻNA

Pył jest klasyfikowany jako drobna, sucha cząstka i może składać się z pyłków, minerałów, gleby i wielu innych cząstek występujących w lokalnym środowisku. Firmy w branży wydobywczej mają za zadanie monitorowanie i kontrolowanie emisji pyłu, ponieważ na każdym etapie procesu wydobywczego powstaje pył: w wydobyciu, przetwarzaniu, magazynowaniu i transporcie. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i UE limity emisji cząstek stałych są ustalane i monitorowane przez agencje rządowe. 

Wraz z oddawaniem do użytku kolejnych kopalń kwestia jakości powietrza staje się bardziej nagląca i istotna. Pył może powodować wiele problemów związanych z eksploatacją, takich jak: problemy ze słabą widocznością i awarią urządzenia z powodu zapylenia, a także mogą być związane z problemami zdrowotnymi, takimi jak astma, rak płuc i choroby serca. Pył w powietrzu może negatywnie wpływać na zdrowie i jakość pracy pracowników w kopalniach lub obiektach transportowych, a także na mieszkańców w pobliżu i na środowisko.

W niektórych krajach stężenie pyłu stale utrzymujące się powyżej dopuszczalnych poziomów jakości powietrza ustalonych przez rządy może skutkować karami pieniężnymi i ewentualnie zakończeniem działalności. I to nie tylko regulacje rządowe, z którymi przedsiębiorstwa wydobywcze muszą sobie poradzić, ale także społeczna percepcja i aktywizm. Naciski społeczne mogą skierować nacisk, presję na niekontrolowany pył i odpowiedzialność operatora kopalni za ten problem.

ZASTOSOWANIE WODY DO KONTROLI PYŁU

Podczas wydobywania i przetwarzania rudy, na wysypiskach i składowiskach, jak również podczas całego procesu transportu, woda służy do kontroli zapylenia. Woda nie tylko pomaga tłumić kurz znajdujący się już w powietrzu, ale także wiąże mineralny pył z powierzchnią rudy. Na nieutwardzonych drogach duże ciężarówki wjeżdżają i wyjeżdżają z kopalni kilka razy dziennie, powodując duże ilości pyłu w powietrzu. Pył powodowany przez ten ruch jest głównie kontrolowany przez użycie pojazdów polewających. Ponieważ pojazdy polewające muszą poruszać się powoli, aby dostarczyć odpowiednią ilość wody, która nawilży drogę, mogą utrudnić ruch i zwolnić inne ciężarówki przewożące ważniejszy ładunek. Korzystanie z polewarek- pojazdów polewających jest uważane przez wielu w górnictwie za jedną z najbardziej nieskutecznych metod kontroli pyłu.

Skuteczne zwalczanie pyłu za pomocą wody w kopalniach i na drogach transportowych wymaga jednolitego zwilżania i monitorowania warunków pogodowych, takich jak temperatura powietrza, wilgotność względna oraz kierunek i prędkość wiatru. Zainstalowanie systemu zraszaczy z monitoringiem pogodowym, scentralizowanym sterowaniem i odpowiednimi komponentami dystrybucji wody może być skutecznym i efektywnym operacyjnie rozwiązaniem do wykorzystania wody do kontroli pyłu.

 

Źródło: Broszura "Dust Control at Mining Operations".

Kup teraz

W sklepie zraszacze.pl, UWAGA: oferta cenowa aktualna tylko na 28.3.2022, ważna tylko do wyczerpania zapasów.


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko