Kontrola pyłu na dużych powierzchniach zewnętrznych- miniporadnik

Kontrola pyłu na dużych powierzchniach zewnętrznych- miniporadnik

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Armatki przeciwdeszczowe umożliwiają sterowanie emisją pyłu na dużych powierzchniach zewnętrznych, aby zapobiec przedmuchiwaniu pyłu przez wiatr i ruchy pojazdów.

System ten nadaje się do dróg, terenów magazynowych, stoczni, miejsc załadunku i rozładunku itd. Drogi do transportu kamieniołomów mogą być automatycznie zwilżane, aby uniknąć typowych obłoków pyłu spowodowanych ruchem pojazdu przy suchej pogodzie. Liczba potrzebnych armatek deszczowych zależy od wielkości obszaru, który ma być pokryty. Każdy system deszczowy może być obsługiwany niezależnie lub używany w połączeniu z układem czasowym do np. automatycznego uruchamiania co pół godziny w ciągu dnia roboczego przez kilka minut.

  • Aby otrzymać wskazanie kosztu, prześlij dostawcy rysunek obszaru określającego główne obszary wymagające kontroli pyłu.

Jednostka sterująca będzie kontrolować wiele obszarów jednocześnie i zapewni ilość "opadów" wymaganych dla danego zastosowania systemu antypyłowego. Wszystkie części mające styczność z mediami mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych, które gwarantują bezkorozyjną pracę w połączeniu z gwarancją braku korozji.

W ofercie np. oferuje się poniższe zraszacze:


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko