Działko wodne do wody brudnej - seria C.W.

Działko wodne do wody brudnej - seria C.W.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

NODOLINI SPRINKLERS ma zaszczyt oferować swoje zraszacze seriii C.W.

Zraszacze te są przeznaczone do WÓD DESZCZOWYCH i ŻRĄCYCH CIECZY

ŚRODOWISKA: Zwykle są używane z wodą morską do kontroli pyłu w portach, ze ściekami do kontroli pyłu w magazynach i w sektorze wydobywczym.

Główny element systemu - specjalistyczne zraszacze dedykowane do pracy w niesprzyjających warunkach. System dust suppression zabezpiecza wszystkie elementy ruchome zraszacza przed dostawaniem się pyłu do środka. Ma to niebagatelny wpływ na 'żywotność' zraszaczy.

Części aluminiowe są poddawane oksydacji anodowej, powłoce z tworzywa sztucznego i kataforezie.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i kołki wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304/316.

Zraszacze mogą być stosowane przy wysokich ciśnieniach (1500 kPa - 15 atm), system turbinowy bez wibracji- ma system antywibracyjny.

Stożkowa rura zapewnia wysoką wydajność.

Zraszacz może pracować z minimalnym kątem tylko 4 °.

Dysze ze stali nierdzewnej są dostępne na życzenie.

Warunki pracy:

- Woda morska (warunki ekstremalne): Przewodność elektryczna SMEWW - 2510 B μS / cm = 50 000

- woda z solami, woda przemysłowa: przewodność elektryczna SMEWW - 2510 B μS / cm = 10000

- Obciążone kwasem wody kwaśne (wywar melonowy) pH = 3: Przewodność elektryczna SMEWW - 2510 B μS / cm = 6500

- Ścieki = różne sytuacje w p

- Kwasowe ciecze o pH = 2 - 2,5

 

SMEWW = Standardowe metody analizy wody i ścieków

μS / cm = micro Siemens na centymetr (jednostka miary)

W ofercie online:

Zraszacz przemysłowy turbinowy działko do płynów...

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko