Zwalczanie kurzu i pyłu na trasach przejazdu ciężarówek: opis

Zwalczanie kurzu i pyłu na trasach przejazdu ciężarówek: opis

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Tak długo, jak istnieje górnictwo jako działalność gospodarcza, tłumienie pyłu jest i zawsze będzie priorytetem w rozważaniach dotyczących projektowania i konserwacji dróg kopalnianych, jak czytamy w biuletynie naukowym z 1936 r. „Respiratory nie mogą zastąpić kontroli pyłu„. Dążenie do przejścia od redukcji do całkowitego wyeliminowania wdychanego pyłu w zastosowaniach drogowych w kopalniach odciągowych ewoluowało z biegiem czasu. W tym okresie zaszło wiele zmian na lepsze, co jest widoczne w większej liczbie badań i podejściu do problemu opartym na faktach. W rezultacie doprowadziło to do bardziej ukierunkowanego i ulepszonego opracowywania produktów przeciwpyłowych wraz z przejściem od tradycyjnych do bardziej nietradycyjnych środków przeciwpyłowych, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój i przyjazność dla środowiska. W tekście opisano problemy związane z higieną pracy związaną z pyłem na drogach kopalnianych, historii rozwoju środków przeciwpyłowych na przestrzeni czasu oraz zaletach i wadach preferowanych środków przeciwpyłowych stosowanych na drogach kopalnianych.

Definiowanie pyłu/kurzu
Pył to termin odnoszący się do cząstek mniejszych niż 10 mikrometrów (PM10) które są podatne na transport powietrzny. Tłem problemu zapylenia dróg kopalnianych jest wykorzystanie górniczych pojazdów odstawczych we wszystkich operacjach kopalni odkrywkowej. Tranzyt materiałów górniczych w obrębie lub z terenu kopalni powoduje, że ciężarówki odstawcze generują większość emisji pyłów, która stanowi około 78% do 97% całkowitej emisji pyłów. Krótkoterminowym wyzwaniem związanym z kurzem jest zagrożenie bezpieczeństwa poprzez pogorszenie widoczności operatorów wozów odciągowych i równiarek drogowych, co zwiększa ryzyko wypadków. W konsekwencji, długofalowym zagrożeniem przedłużonej i nadmiernej ekspozycji na pył wdychalny jest wnikanie do układu oddechowego i osadzanie się w obszarze pęcherzykowym płuc. Wywoływane jest zapalenie płuc, prowadzące do odpowiedzi toksycznych i ostatecznie do rozwoju klinicznej krzemicy.

wg https://globalroadtechnology.com/

Ochrona zdrowia pracowników narażonych na hałas i pyły

Pomiary stężenia pyłu w środowisku pracy wykonywane są w celu:
• określenia ryzyka choroby zawodowej
• porównania stężeń pyłu na stanowisku pracy z wartościami NDS-ów (pomiary kontrolne i okresowe)
• monitorowania stężeń dla kontroli prawidłowych warunków higienicznych i technologicznych

wg https://lodz.pip.gov.pl › pl › f › v › 93624 ›

Prawo o emisji pyłu

"Kontrole emisji pyłów i gazów do powietrza prowadzi się przez sprawdzenie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym, pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłoszeniu instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza."

wg https://www.prawo.pl › biznes › w-jaki-sposob-kontrolowana-jest-emisja-gazow-i-pylow-w-dzialajacych-chlewniach-i-fermach-drobiu,168571.html

Oferta

Systemy zwalczania pyłu i kurzu na drogach dla ciężarówek - samochodów ciężarowych (Haul Road Dust Suppression, LKW-Straßen-Staubbekämpfungssysteme) zostały zaprojektowane w celu zatrzymania i zwalczania pyłu spowodowanego przez wietrzne, suche warunki i pojazdy, które korzystają z dróg szutrowych, żwirowych dla pojazdów ciężarowych.

Opisujemy podstawowe systemy i w pełni zautomatyzowane systemy.

System podstawowy

Podstawowymi systemami są zraszacze/ działa wodne typu Rain guns (armatki deszczowe), które są zamontowane na statywach lub tójnogach i są połączone elastycznymi wężami. W razie potrzeby systemy można obsługiwać ręcznie. Ten sam system w stałej wersji może być dostarczony, wówczas Rain gun (armatki deszczowe) są zamontowane na stałych wspornikach. System może być obsługiwany ręcznie lub może być zautomatyzowany za pomocą elektromagnetycznych zaworów niskiego napięcia i układu czasowego.

System automatyczny

W pełni zautomatyzowany system może sterować zarówno nadziemnym systemem jak i systemem podziemnym, ze zraszaczami wyskakującymi, które mogą być sterowane przez elektrozawór niskiego napięcia podłączony do sterownika, który obsługuje automatyczny system.

Film video

BIBLIOGRAFIA


Barnes, D., and Connor, B. 2014. Managing Dust on Unpaved Roads and Airports. Technical Report from Alaska University Transportation Center.

Cecala, A.B., O’Brien, A.D., Schall, J., Colinet, J.F., Fox, W.R., Franta, R.J., Joy, J., Reed, W.M., Reeser, P.W., Rounds, J.R., and Schultz, M.J. 2012. Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing. Report of Investigations 9689.

Ding, X., Xu, G., Kizil, M., Zhou, W., and Guo, X. 2018. Lignosulfonate Treating Bauxite Residue Dust Pollution: Enhancement of Mechanical Properties and Wind Erosion Behaviour. Water Air Soil Pollut. 229:214. 1-13.

Guo, X. 2018. Assessing the Effectiveness of Eco-Friendly Dust Suppressants Used to Abate Dust Emission from Mine Haul Roads. Dissertation from Curtin University.

James, M. 1993. The Australian Mining Industry: The Role of the Commonwealth Government, 1920-1950. Labour History. 65. 75-95.

Jones, D., Sadzik, E., and Wolmarans, I. 2001. The Incorporation of Dust Palliatives as a Maintenance Option in Unsealed Road Management Systems. 20th ARRB Conference.

Long, M.T. 2008. Road Dust Management Practices: A National and International Perspective. Keynote Address at the Road Dust Management Practices and Future Needs Conference.

Petavratzi, E., Kingman, S., and Lowndes, I. 2005. Particulates from mining operations: A review of sources, effects and regulations. Minerals Engineering. 18. 1183-1199.

Reed, W.R., and Organiscak, J.A. 2005. Evaluation of dust exposure to truck drivers following the lead haul truck. TRANSACTIONS. 147-154.

Strack, A.L. 2015. A Review of Australian Mine Haul Road Design Procedures. Dissertation from the University of Southern Queensland.

Society for Science & the Public. 1936. Respirators Cannot Take Place of Dust Control. The Science News-Letter. 29:779. 163-164.

Thompson, R.J., and Visser, A.T. 2007. Selection, performance and economic evaluation of dust palliatives on surface mine haul roads. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 107, 435=451.

Xu, G., Ding, X., Kuruppu, M., Zhou, W., and Biswas, W. 2017. Research and application of non-traditional chemical stabilisers on bauxite residue (red sand) dust control, a review. Science of the Total Environment.


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko