Działko wodne do stosowania z płynami żrącymi

Działko wodne do stosowania z płynami żrącymi

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

Działka do korozyjnych cieczy i ścieków

 

Te zraszacze są przeznaczone do użytku z cieczami korozyjnymi. Wykonane są ze specjalnych materiałów, a ich aluminiowe części są poddawane anodowemu utlenianiu. Wszystkie części mechaniczne są chronione wewnątrz i przed możliwą agresją chemiczną. Można je również stosować przy wysokich ciśnieniach. Używane są z wodą morską do kontroli zapylenia w portach i ze ściekami do tłumienia pyłu na składowiskach. Modele S80 i S80 SUPER są używane do zastosowań rolniczych. Dysze ze stali nierdzewnej są dostępne na życzenie u dystrybutorów.


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko