Zastosowania zraszaczy marki Yuzuak

Zastosowania zraszaczy marki Yuzuak

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Hodowla koni i nawadnianie pastwisk

Padoki, pastwiska dla koni, nawadnianie łąk i pastwisk. Każde pole, na którym chodzą zwierzęta ...

Podlewanie rolnicze

Jest szeroko stosowany we wszystkich rodzajach nawadniania w rolnictwie.

Nawadnianie trawnika i chłodzenie syntetycznej murawy

Boiska do piłki nożnej, parki i ogrody, cmentarze, architektura krajobrazu itp. Stosowane w terenach zielonych. 

Zraszacze stosowane na terenach zielonych, są jedną z najbardziej ekonomicznych metod nawadniania terenów zielonych, a początkowy koszt inwestycji jest dużo mniejszy i prostszy niż w przypadku systemów stacjonarnych. Prawdopodobieństwo awaryjności jest bardzo niskie.

Redukcja pyłu i tłumienie pyłu

Kamień, piasek i kopalnie, magazyny, cementownie, betoniarnie, zakłady recyklingu ...Stosowane na placach budowy, obszarach załadunku materiałów, elektrowniach węglowych itp. Dzięki naszym zraszaczom maszyny i urządzenia pracujące w zapylonym środowisku nie są narażone na pył, jest to system ekonomiczny, bezpieczny i elastyczny, początkowe koszty inwestycyjne są bardzo niskie. Dzięki tej technologii personel pracujący w zapylonym środowisku nie jest narażony na działanie pyłu, a bezpieczeństwo pracy jest zwiększone. Instalacja, konserwacja i naprawa są łatwe i szybkie.

Nawadnianie ścieków

Nawadnianie ściekami, takimi jak odchody zwierzęce itp . Po zebraniu stałych i płynnych odchodów zwierzęcych w basenach lub zbiornikach z nawozem i mieszaniu ich  mieszadłami, dzięki dużym dyszom masz pewność, że Twoje pole zostanie pokryte nawozem za pomocą systemu zraszania. Ma łatwą i szybką możliwość montażu, nie ma problemu częstego zatykania lub jest to bardzo mały problem dzięki dużym dyszom wylotowym.

Mycie owoców

Służy do zmywania kurzu z twardych owoców, takich jak cytryna, pomarańcza i mandarynka. Mycie krótkotrwałe lub długotrwałe spryskiwanie można wykonać za pomocą stałych lub przenośnych systemów z wysokimi stojakami przyłączeniowymi.

materiał producenta

fotografie producenta. Użyto miniatur fotografii producenta celem prezentacji jego oferty w ramach użytku dozwolonego.


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko