Zastosowania zraszaczy rolniczych- krótki poradnik

Zastosowania zraszaczy rolniczych- krótki poradnik

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Nawadnianie stadnin i pastwisk

Jego stosowanie jest odpowiednie we wszystkich obszarach, w których spacerują zwierzęta. Stosowany w nawadnianiu miejsc, takich jak padoki, tory wyścigowe, pastwiska koni, łąki. Jest używany bardzo szeroko.

Nawadnianie rolnicze

Jest powszechnie stosowany we wszystkich rodzajach nawadniania w rolnictwie.

Nawadnianie trawników i chłodzenie trawników syntetycznych

Znajduje zastosowanie w takich miejscach jak boiska piłkarskie, parki, ogrody, cmentarze. Jest częścią jednej z najbardziej ekonomicznych metod nawadniania terenów zielonych. Jako pierwsza inwestycja ma znacznie niższy koszt i jest prostsza w porównaniu do stabilnych systemów. Możliwości błędu i niepowodzenia są minimalne.

Redukcja pyłu i tłumienie pyłu

Ma obszary zastosowania w miejscach takich jak kamieniołomy, piasek, kopalnie. Stosowany na złożach, cementowniach, przy betoniarkach. Klienci to zakłady recyklingu, punkty zbiórki makulatury, place budowy, place logistyczne, obszary załadunku materiałów i sprzętu, obiekty obróbki węgla itp. Zapobiega uszkodzeniom maszyn i urządzeń przez pył. Ochrania urządzenia które pracują w środowisku zapylonym, jest systemem ekonomicznym, niezawodnym i elastycznym, a jego początkowy koszt inwestycyjny jest wyjątkowo niski. Zapobiega się negatywnym reperkusjom pyłu dla personelu pracującego w środowisku, w którym występuje zapylenie, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. Konserwacja, montaż i obsługa są szybkie i łatwe.

Nawadnianie ścieków

Nawadnianie obornikiem, ściekami itp. Po zebraniu obornika stałego i płynnego możliwe jest jego przechowywanie a następnie rozpylanie.

Po zebraniu obornika stałego i płynnego w stawach lub zbiornikach nawozu, po wymieszaniu go mieszadłami lub wymieszaniu go łopatkami, umożliwia wyrzucenie go za pomocą systemu zraszaczy w żądane miejsce na polu dzięki dużym końcówkom dysz. Oferuje łatwy i szybki montaż. Zatory są minimalne i niemal nie istnieją dzięki dużym dyszom wylotu wody.

Mycie i irygacja

Służy do zmywania kurzu, który tworzy się na twardych owocach, takich jak cytrusy. 

Tymi zraszaczami można myć owoce takie jak np. cytryny, pomarańcze i mandarynki. Trwałe zraszanie lub krótkotrwałe czyszczenie można przeprowadzić za pomocą stacjonarnych lub przenośnych systemów, które można wykonać zgodnie z życzeniem.

(wg www.yuzuak.com )

 


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Napędzane przez Aplikko