Solarne

Wielofunkcyjne zbiorniki z wymienną membraną do ciśnieniowych systemów solarnych i zamkniętych systemów grzewczych. Naczynia wzbiorcze z wymienną membraną są jednym z elementów zabezpieczających instalacje solarne.

Zaprojektowane i zoptymalizowane, aby zrekompensować wzrost ciśnienia ze względu na start pompy i zmianę objętości wody ze względu i temperatury w instalacji solarnej.
Zbiorniki solarne posiadają łatwo wymienialne membrany EPDM i są produkowane zgodnie z dyrektywą PED 97/23/CE dla instalacji solarnych.

 

W ofercie posiadamy zbiorniki solarne o pojemnościach:

Zbiornik Solarny 18 L nakręcany

Zbiornik Solarny 24 L nakręcany

Zbiornik Solarny 35 L pionowy

Zbiornik Solarny 50 L pionowy

 

 Zasada i funkcje ciśnieniowego naczynia wzbiorczego umożliwia:

  • wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej wody w solarnych układach grzewczych bez jej ubytków
  • utrzymanie ciśnienia wody solarnych układów grzewczych w określonych parametrach
  • optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat
  • samoczynne uzupełnianie wody w solarnych układzie grzewczym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być stosowane we wszystkich typach solarnych systemów grzewczych (jeżeli parametry techniczne ich konstrukcji na to pozwalają). Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są stalowymi zbiornikami spawanymi, których przestrzeń wewnętrzna podzielona jest sprężystą membraną na dwie części gazową i wodną. Część gazowa powyżej membrany wyposażona jest w zaworek regulacji ciśnienia. Część wodna poniżej wypełnia woda z układu grzewczego. Właściwe ciśnienie w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego układu centralnego ogrzewania (układ zmieniając swą objętość zachowuje stałe ciśnienie). Przed wprowadzeniem do używania, musi być nadciśnienie pełniące nastawione według instrukcji obsługi. Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze są dostarczane standardowo napełnione gazem o jednakowym ciśnieniu. W czasie montażu należy dostosować wartość ciśnienia w części gazowej do potrzeb solarnego układu

grzewczego. Minimalna wartość ciśnienia roboczego wynosi 0,5 bar.

Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być eksploatowane w solarnych układach grzewczych o temperaturze pracy do 120ºC. W układach grzewczych z naczyniami wzbiorczymi musi zostać zastosowany co najmniej jeden zawór bezpieczeństwa, termometr i manometr.

Aktywne filtry:

-