Wyrównawcze (CO)

Naczynie wyrównawcze to zbiornik, którego objętość jest wykorzystywana do kompensacji wzrostu objętości w instalacji w czasie pracy. Zwiększona temperatura w instalacji powoduje wzrost prężności par oraz wypychanie wody w górę, co, gdyby nie było zbiornika wyrównawczego, mogłoby prowadzić do uszkodzeń niektórych elementów instalacji albo rozszczelnienia miejsc przyłączeń zaworów lub grzejników. Zbiornik wyrównawczy wypełnia się wodą i sprężoną parą, które dostają się do niego po uruchomieniu ogrzewania.

Naczynia wzbiorcze nie występują we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania, jednak tam, gdzie zostały zaplanowane, mają do spełnienia bardzo ważną funkcję. W praktyce jednak dobór jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ poza podstawową funkcjonalności zwykle zwraca się uwagę na inne cechy użytkowe oraz walory estetyczne.

Aktywne filtry:

-